عمل PRK وعمل فمتولیزیک

عمل PRK وعمل فمتولیزیک

عیوب انکساری چشم شامل دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم می باشد که رایج ترین شیوه اصلاح آنها استفاده از عینک می باشد ولی بعضی از افراد دوست ندارند عینک به چشم داشته باشند و از طرفی عینک در بعضی موارد عامل مزاحمی برای فعالیت های روزانه محسوب می شود مثلا در ورزشکاران.

دو تکنیک فوق در اکثر این افراد قابل انجام است و فرد می تواند بدون عینک براحتی دور و نزدیک را واضح ببیند

نحوه انجام عمل PRK

ابتدا با چاقوی مخصوص اپیتلیوم (پوشش سطحی) قرنیه برداشته می شود و اشعه لیزر در نزدیک بین ها به مرکز و در دوربین ها به اطراف قرنیه تابانده می شود و سپس یک لنز پانسمانی نرم به طور موقت روی قرنیه گذاشته می شود که کار آن کمک به ترمیم قرنیه و از بین بردن درد بیمار است و پس از حدود یک هفته این لنز برداشته می شود

نحوه انجام عمل فمتولیزیک

در این روش پوشش قرنیه همراه با یک لایه سطحی از قرنیه برش داده می شود (امروزه این عمل توسط لیزر انجام می شود) و این لایه کنار زده می شود و پس از تاباندن اشعه لیزر، لایه مذکور که همان فلپ (Flap) می باشد مجددا در محل خوابانده می شود و دیگر نیازی به لنز پانسمانی وجود ندارد. برداشتن فلپ با لیزر و کلا انجام این عمل فمتولیزیک نام دارد

نتایج دید حاصله از عمل PRK و فمتولیزیک هر دو تقریبا یکسان می باشد