لنزهای تماسی

لنزهای تماسی

لنزهای تماسی یکی از روش های اصلاح عیوب انکساری (نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم) می باشد.

به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: 1- لنزهای تماسی نرم 2- لنزهای تماسی سخت

لنزهای تماسی نرم خود به چند نوع تقسیم می شوند

الف: لنزهایی که فقط جهت اصلاح عیب انکساری استفاده می شوند و معمولا آستیگماتیسم های کمتر از یک دیوپتر را می توان توسط آنها اصلاح کرد

ب: لنزهای تماسی رنگی که فقط جنبه زیبایی دارند و برای تغییر رنگ چشم از آنها استفاده می شود

ج: لنزهای تماسی طبی رنگی که هم جهت اصلاح عیب انکسار و هم جهت تغییر رنگ چشم از آنها استفاده می شود

د: لنزهای تماسی پانسمانی (تراپوتیک CL) که در موارد خاص همچون خراش های قرنیه و یا پس از اعمال جراحی مثل PRK روی قرنیه قرار داده می شوند و پس از ترمیم برداشته می شوند

لنزهای تماسی سخت

این لنزها در درمان آستیگماتیسم های با شماره بالا (بالاتر از یک) یا آستیگماتیسم های نا منظم استفاده می شود